Diğer Ürünler
Skip Navigation Links.

 

 

Kemik  Belirteçleri
 

   Serum CrossLaps® ELISA testi insan serum ve plazmasında Tip1 Kollagen C-Terminal Telopeptidlerinin yıkım ürünlerini kantitatif olarak tayin eder. Serum CrossLaps® ELISA kiti sadece    vücut dışında tıbbi tanı için kullanılır. Nordic Bioscience Diagnostics A/S firması kitin kötü kullanımından sorumlu değildir. Örneğin kitin kullanım kılavuzunda tarif edilen biçimde    kullanılmaması gibi. Aynı şekilde Nordic Bioscience Diagnostics A/S firması, kiti kullananın veya üçüncü kişilerin teşhis, yorum ve sonuçlarından sorumlu değildir.


   A-Kemik kaybı değişiklerinin izlenmesi 1) Post-menopozal kadınlarda kemik kaybını önleme tedavileri a) Hormon ve benzeri ilaçlar yardımı ile HRT tedavileri b)Bisfosfanat tedavileri.

   2)Osteopenia tanısı konan kişilerde kemik kaybını önleme tedavileri a) Hormon ve benzeri ilaçlar yardımı ile HRT tedavileri b)Bisfosfanat tedavileri B-Kemik kaybı tedavisi gören post-

   menopozal kadınlarda iskelet (kemik mineral yoğunluğu) cevabının tahmini a) Hormon veya benzeri ilaçlar yardımı ile HRT tedavileri b)Bisfosfonat tedaviler


Kıkırdak Belirteçleri
 

Specific cartilage degradative and biosynthetic events are described in this paper that plays a key role in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. These events can be identified and

   quantified using novel immunoassays that detect the molecular products of these events in various body fluids and tissues, such as synovial fluid, serum, urine and cartilage.  Reviewed and

   summarized are the most recent clinical and pre-clinical data on immunoassays detecting and quantifying biochemical markers for cartilage degradation (CTX-II, C2C, C1,2C and COMP)

   and cartilage synthesis (CPII, CS846 and YKL-40). It is shown that the enormous scientific progress in the field of arthritis has opened new possibilities for early diagnosis of disease and

   disease severity (extent of joint destruction), prediction of disease progression and rapid assessment of the efficacy of therapy. Moreover, the availability of these new biomarkers will

   dramatically enhance the efficiency and effectiveness of drug discovery programs and subsequent clinical trials.Finally, based on the current state of knowledge (published clinical studies)

   the possibilities for clinical and research use of the new markers have been summarized in a Clinical Summary Chart and an Arthritis Biomarker Quick Reference Chart